Morava v mapce v nynějších novinách

Předpověď počasí v Mladé frontě Dnes

V jednom komentáři pod předchozím článkem se objevila zmínka o zvláštní přítomnosti Moravy v mapce ČR užité pro znázornění předpovědi počasí v Mladé frontě Dnes. Několik týdnů předtím jsem si toho rovněž všiml a z jedněch novin jsem tu mapku vytrhl.

Morava na mapce předpovědi počasí v Mladé frontě Dnes

Česká republika je na mapce rozdělena na jakési kraje, ale vidíme, že oproti existujícím 14 krajům (pokud mezi ně počítáme i Prahu) je na ní zobrazeno jen sedm celků. Nejnápadnější je, že celá Morava je zobrazena jako jeden celek (otázku jeho hranic teď nechme stranou), nicméně ani Čechy nejsou rozděleny podle současných krajů, ale s výjimkou Středočeského a Jihočeského vždy po dvou krajích.
Taková „nepřesnost“ si žádá vysvětlení. Do hlavy redaktorů Mladé fronty Dnes pochopitelně nevidím, avšak o určitý odhad se můžu pokusit. Nejméně pravděpodobné je, že by v redakci nevěděli, jaké jsou kraje ČR, neboť je toho všude plno. Zobrazené celky se až na jednotu Moravy velice silně podobají krajům existujícím v ČSR do roku 1990 – z toho by bylo možné hypoteticky vyvodit, že zobrazená mapka zobrazuje právě je a že je v ní tisková chyba a že středem Moravy měla vést hranice mezi bývalým Jihomoravským a Severomoravským krajem. Pochopitelně nelze vyloučit, že v mapce žádná chyba není, pak je ovšem nutno připustit, že moravský celek by byl počtem obyvatel i rozlohou výrazně větší než ostatní (české) celky (připuštěním tiskové chyby by tato námitka odpadla).
Klíčová otázka nicméně zní, proč noviny otiskly zrovna mapu s tímto dělením ČR. Není žádným tajemstvím, že Mladá fronta Dnes patří Andreji Babišovi, a kdo není naivní, tomu je jasné, že si tyto noviny pořídil, aby ovlivňoval názory veřejnost tak, aby to pro něho bylo výhodné. Tudíž asi každého snadno napadne myšlenka, že je to nějaký nenápadný pokusný balónek, který má otestovat veřejnou podporu pro snížení počtu krajů. Vždyť přece Andrej Babiš má (sám si ji svými sdělovacími prostředky vyrobil) pověst toho, kdo konečně přišel udělat pořádek, takže by tato myšlenka vůbec nemusela vypadat přitažená za vlasy, že? Jenže mně se to nezdá. Andrej Babiš není v politice proto, aby udělal v ČR pořádek (to by bylo příliš naivní očekávání), ale především, aby si pojistil přesměrování veřejných peněz ke svým firmám a zajištění jejich bezproblémové existence. Taková motivace vstupu do politiky je u všech miliardářů (všude) naprosto přirozená (ti kteří nejvíc hlásají nutnost omezení státu, bývají velmi často nejvíc přisáti na veřejné rozpočty, ani Andrej Babiš není se svým sběrem zemědělských dotací výjimkou). Avšak s tímto cílem touha předělávat územní uspořádání státu nejde moc dohromady. K čemu by Agrofertu bylo, kdyby v ČR bylo sedm (nebo osm) krajů místo čtrnácti? Kraje na tok peněz uvnitř ČR nemají vůbec žádný vliv (jsou příjemci závislými na tom, co jim přiřkne zákon), takže v tomto ohledu je možné je a jejich počet zcela ignorovat. Idealisti by snad řekli, že Babiš pochopil, že čtrnáct krajů je příliš drahých, avšak na to jsou dvě námitky: Za prvé nelze předpokládat, že smyslem působení Andreje Babiše v politice je v první řadě obecné dobro (pokud ovšem obecné dobro neztotožňuje s dobrem svých firem), nutné je naopak předpokládat, že jím je v první řadě rozmnožení jeho majetku. Za druhé – navzdory oblíbené zkazce, že všichni vědí, že 14 krajů je příliš drahých – si nemyslím, že by vůbec jen existovala nějaká seriózní studie, která by nákladnost různého počtu krajů vyhodnocovala, natož že by doporučovala počet krajů snížit. A už naprostým vrcholem naivního očekávání od Babiše by bylo myslet si, že je nějak v jeho zájmu, aby na východě ČR existoval celomoravský kraj troj- nebo čtyřnásobně (!) větší než kraje v Čechách.
Pádným argumentem proti tomu, že mapka ČR z Babišových novin něco znamená, je, že na portálu idnes.cz, který patří stejnému majiteli, se pro předpověď počasí užívá mapka ČR s normálními 14 kraji. Tím se stává mapka v papírových novinách tak trochu záhadou, avšak kdybych se musel k nějakému vysvětlení přiklonit, zvolil bych to, že jde o omyl, včetně tiskové chyby v chybějící hranici mezi Jihomoravským a Severomoravským krajem. Ostatně není asi moc známo, že podle osmi krajů zavedených v roce 1960 ještě některé instituce (možná i soukromé firmy) organizují svou územní činnost, třebaže jejich počet stále ubývá, jak se přizpůsobují členění na 14 krajů – užití právě tohoto územního členění se tedy tímto dá vysvětlit jako možné. V každém případě bych na závěr z rukávu vysypal ještě jedno poučení. I kdyby se ukázalo, že výše uvedená mapka není náhodný omyl (což se asi stejně nedozvíme), bylo by chybou upnout se k naději, že Babiš je spasitel, na kterého čekáme. Jak jsem uvedl v článku Proč ještě nemáme autonomní Moravu?, moravská samospráva může vzniknout jedině činností samotných Moravanů, poté co si ji vyvzdorují proti odporu českého státu a obyvatel Čech (a to vše až poté, co se sami stanou Moravany, což bude krok ze všech nejtěžší); jiný způsob vzniku moravské autonomie je podle mého názoru nemožný. Odpor české společnosti proti samosprávě Moravy je příliš silný, aby jej přemohl jen jeden člověk, třebaže tak mocný a vlivný jako Andrej Babiš. Avšak jak jsem uvedl, nevidím jediný důvod, proč by bylo v zájmu tohoto člověka hnout jediným prstem pro jednotu a samosprávu Moravy, když ji k ničemu nepotřebuje. Případné spoléhání na Andreje Babiše by muselo zákonitě skončit stejným zklamáním jako spoléhání na Tomia Okamuru, v nějž se rovněž vkládaly velké naděje, a to jen na základě podobné maličkosti, jako je jedna mapka v tomto případě. Možná někdo, kdo si toto čte, si řekne, že se zbytečně stavím proti něčemu, co jeho (ji) by nikdy nenapadlo, avšak zmíněné nedávné naděje vkládané v Okamuru i různé stále se vracející petice státním orgánům (poslanecké sněmovně, ústavnímu soudu, ombudsmanovi) ukazují, že někteří „vlastenečtí“ Moravané ještě stále nepochopili, že v České republice nikdo k obnovení samosprávy Moravy pomocnou ruku nepodá, nikdo nám za nás Moravu nevytvoří, a že jedinou cestou je spoléhání se na vlastní síly a vlastní činnost.

Advertisement

5 thoughts on “Morava v mapce v nynějších novinách

  1. Velmi rozumná úvaha. Když jsem si tohoto uspořádání krajů všiml, také jsem o tom přemýšlel podobně. Nedalo mi to a dotázal jsem se samotného Babiše, zda se jedná o chybu, či zjednodušení počtu krajů s přirozeným (i když nepřesným) zakreslením Moravy. Neodpověděl, otázkou je, jestli maily vůbec čte. Nemyslím si však, že jde o omyl, řekl bych, že je to lov na čtenáře, kteří jsou nespokojeni s krajským členěním, navíc je zde zobrazena Morava, za to by také mohly být u čtenářů body. Toto je dle mého názoru v duchu Babišovy povahy. Zobrazené kraje, platné do 1997 jsou opravdu jaksi duálně používané, a to nejen několika firmami, ale i např. energetiké mapy používají toto členění z r. 1960 (pravda je, že na oficiálních stránkách mají současné mapy, ale mapy sítí jsou na podkladech předchozích krajů. Stejně tak veškeré činnosti se vykonávají v hranicích krajů z r. 1960 a změna se žádná nechystá.

  2. „je to lov na čtenáře, kteří jsou nespokojeni s krajským členěním, navíc je zde zobrazena Morava, za to by také mohly být u čtenářů body. Toto je dle mého názoru v duchu Babišovy povahy“ (moravák z jihlavska)

    Že mě hned nenapadlo, že je to nejpřirozenější vysvětlení: lákání podpory nespokojenců, aniž by se tím mínilo cokoli vážně.

  3. Myslím, že kdyby se tím myslelo cokoliv vážně, tak by Babiš odpověděl na dotaz. Když někdo kupuje jedny z nejčtenějších novin a nejposlouchanější komerční rádio, tak to prostě musí něco znamenat. A nezlobte se na mě, ale dnešní politika je pouze populismus, nevidím politika, který by byl skutečně pro něco zapálen. A jak jste psal sám, jeho politika je s největší pravděpodobností pouze podchycení jeho byznysu.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s