Původ a počátky moravského etnosu

Článek, který se na podkladě archeologických výzkumů pokouší nastínit původ mojmírovské vládnoucí dynastie a horní vrstvy staromoravské společnosti a vlastně i samotného jména Morava (či spíše Moravané).
Celý příspěvek