Rozdělení pravomocí mezi stát a země

Anketa k obsahové náplni zemského zřízení
Celý příspěvek