Volební postřeh

Zamyšlení nejen nad předvolební reklamou

Nedávno odvysílala Česká televize ve svém pořadu historie.cs pořad věnovaný Belle époque, zlaté době přelomu 19. a 20. století, jak se aspoň později jevila lidem, kteří prožili po ní následující válku a vše, co z ní vyplynulo. Jeden z hostů pořadu zmínil zajímavou věc, že do té doby se v inzertních plakátech kladl důraz na text, účelem bylo případnému zákazníkovi podat co nejpodrobnější informace o výrobku a pokud text byl doprovázen obrázkem, ten hrál podružnou roli, zatímco právě ve zmiňované „krásné době“ se poměr obrazu a textu obrátil, téměř se vytratily konkrétní informace o výrobku a zákazník začal být lákán obrazem a emocemi. Hned jsem si vzpomněl na předvolební letáky roznášené do schránek, jimž převážně vévodí fotografie příslušného kandidáta doprovázená nějakou líbivou fotografií nebo aspoň graficky úžasným pozadím, k tomu nějaké jednoduché heslo, jakých batole vypustí dvacet za hodinu, ale rozumný obsah určený k přemýšlení se na nich prakticky nenachází. Avšak to je jen úvodní odbočka, která s jádrem tohoto příspěvku nijak nesouvisí.
Jedna z předvolebních tiskovin, kterou jsem ve schránce našel, se jmenovala Krajské listy a byl to dvanáctistránkový sešitek KDU-ČSL. Úvodní strana mi padla do oka nejen protože je úvodní, ale i kvůli obrázku, který přikládám.

předvolební lákání moravsky smýšlejících voličů

Samotná fotografie tak moc zajímavá není, ale zajímavé jsou informace ji doprovázející. Kdo pozorně hledí, všimne si, že se Jihomoravský kraj podle lidovecké předvolební reklamy nachází na území historické země Moravy (že jsou tam i Čechy, je dáno všehovšudy tím, že tento kraj má „pod palcem“ i vesničku Jobova Lhota, která do roku 1949 patřila k obci Předměstí v Zemi české – zjevně je to opsáno z Wikipedie, nikde jinde se Čechy v souvislosti s Jihomoravským krajem nezmiňují) a Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně, která je na snímku, je podle popisu jedna z nejvýznamnějších památek nejen Brna, ale i „celé Moravy“.
Smysl těchto náznaků (jinak v sešitku není o „celé Moravě“ nikde nic dalšího) je víceméně zřejmý. Jednou už jsem o něčem podobné psal, tehdy se jednalo o předvolební reklamu ČSSD. ČSSD měla potřebu na pocit moravanství případné voliče lákat v roce 1996, nyní s tímtéž přichází KDU-ČSL, po 17 letech. Zda nenápadně pocit moravanství využil před volbami někdo jiný v období 1996-2013, nevím, nikdy jsem si nevšiml. Vypovídá každopádně obnovené lákání voličů na moravanství o něčem? Optimista by řekl, že je to dokladem, že moravanství se opět vzmáhá. Zřejmě je takové vysvětlení správné, koneckonců přinejmenším každoročního šířícího se vyvěšování moravské vlajky si politické strany nemohly nevšimnout, navíc krajský úřad Jihomoravského kraje se k akci sám připojuje, a to už od doby, kdy hejtmanem byl právě lidovec Stanislav Juránek. Avšak když se nad letošní předvolební reklamou zamyslíme, měli bychom si rovněž položit otázku, proč na moravanství nenápadně (téměř podprahově) upozorňuje právě KDU-ČSL a ne znovu ČSSD či jiné strany. K tomu jsem se náhodou dočetl ve zcela nesouvisejícím článku něco, co by na chování KDU-ČSL mohlo vrhnout trochu objasňujícího světla. Autor v něm tvrdí, že KDU-ČSL se do značné míry stává regionální stranou a že tudíž má jediný strategický cíl: změnit volební systém tak, aby zohledňoval regionální odlišnosti ve voličské podpoře a aby lidovci i nadále mohli zůstat parlamentní stranou (přesněji řečeno stranou zastoupenou v poslanecké sněmovně). A kdeže to KDU-ČSL má tu hlavní regionální podporu, je každému jasné.
A závěr? Především jsem nechtěl nikoho ovlivnit ve volbách, proto taky příspěvek zveřejňuju až po hlasování. Ale až bude po volbách a jejich důsledkem opět jako vždy bude nezájem nového českého parlamentu o sjednocení a samosprávu Moravy (což by nastalo i kdyby některý moravský kandidát uspěl), má se moravská víra přesunout od jednoho spasitele, který nespasil, zase k dalšímu, který příště už zaručeně spasí? Že KDU-ČSL má největší podporu na Moravě a kvůli snaze přežít bude usilovat o zahrnutí regionálních odlišností do volebního systému ČR, vůbec nemusí znamenat, že ji byť jen napadlo, že by v rámci ČR měla Morava mít postavení jednotné a samosprávné země. Z takové vlastizrádné a rozvracečské myšlenky tuto stranu nepodezírám, vždyť volební systém jde upravit i jiným způsobem, třeba nějakou úpravou krajského zřízení.
Závěr článku tedy logicky musí být, že varuju před stranou, která sympaticky moravsky pomrkává, ale naděje mylně z mrkání vyvozené splnit nemá v úmyslu, není-liž pravda. Avšak oproti očekávání to závěr tohoto mého příspěvku není. Když čtu hromadné e-maily rozesílané v čase předvolebním, které vášnivě vyzývají, abychom všichni společně vsadili na toho správného koně, říkám si, že žiju asi v jiném myšlenkovém vesmíru. Strategické uvažování o cestě, uvažování v širších souvislostech nevidím a nevidím, rok za rokem, desetiletí za desetiletím. Všechny ty širší souvislosti si vyžadují větší prostor než je toto zamyšlení, takže už dál psát nebudu, ale před závěrečným „Pokračování (někdy) příště…“ položím tu kardinální otázku: Je moravská společnost už zralá na to, aby si sáhla po samosprávě?

10 thoughts on “Volební postřeh

 1. Jak doplnění posílám email. korespondeci s předsedou KDU. Nejprve můj dotaz a vásledujícím příspěvku vložím jeho odppověď
  Petr
  Předmět: dotaz

  Zpráva: Dobrý den,jak vnímá Vaše strana fungování státní správy. Mám na mysli 14 krajských „vlád“. Nikde jsem se o této problematice na Vašem webu nedočetl. Znamená to, že tady spatřujete vše v pořádku a zdá se Vám toto rozdělení státu jako optimální. Vy jako konzervativní strana jak se stavíte k tomu, že je Morava vymazaná z map a kraje kopírují komunistické gottwaldovské kraje? Děkuju Petr Říha

 2. Pěkný večer,

  v programu to není, ale v několika veřejných vystoupeních jsem jasně řekl, že současné uspořádání regionů nepovažuji za šťastné a že i KDU-ČSL na tom nese svůj díl viny. Morava jistě z map vymazána není. Nicméně je pravdou, že kraje nekopírují zemskou hranici (Pk, Jck, Vys). Opakovaně hovořím o tom, že by si po dvaceti letech naše ústava zasloužil celkovou revizi.Nepředpokládám však, že je reálné, aby v nejbližších čtyřech letech byly kraje zreorganizovány, či zrušeny. Přesto je o tom třeba začít vést seriozní debatu.

  S pozdravem

  Pavel Bělobrádek

  předseda KDU-ČSL

  Karlovo nám. 5, 128 00 Praha

  tel: 226 205 309

 3. I můj dotaz na KDU se nesl podobným směrem:
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda vaše strana podporuje obnovu historického a staletími prověřeného zemského zřízení namísto neefektivních a uměle vytvořených krajů. Jsou to malé pseudoregiony bez pravomocí, přirozených vazeb, popírající historii a pokračující v linii, kterou komunisté započali zřizováním krajů v roce 1949 a zrušením tradičního zemského zřízení. Děkuji za odpověď

  A odpověď:
  Dobrý den,
  máte pravdu, že stávající správní členění České republiky je zcela vytrženo z historického kontextu a zaslouží si kompletní reorganizaci. Nejsem si jistá, jestli přímo návrat k zemskému zřízení, ale KDU-ČSL je určitě připravena k diskusi na toto téma.

  S pozdravem

  Miriam Farská
  asistentka předsedy
  Ústřední kancelář KDU-ČSL
  Karlovo nám. 5, 128 00 Praha

 4. Na lidovce pozor. V 91 zlikvidovali Moravské občanské hnutí a po zhroucení HSDMS v parlamentu se netajili tím, že Moravská „otázka“ je konečně vyřešená. Navíc Jan Kasal stál za pokusem o vytvoření nové diecéze na Vysočině, což by zlikvidovalo Moravu jako církevní provincii Říma. To by byl asi poslední hřebíček do rakve moravské samosprávy. Teď ten samý Kasal je členem týmu KDU vyjednávající o budoucí vládě. Obávám se, že teď bude mít s novou diecézí mnohem větší šanci.
  Na co ale nemůžu přijít, je motiv snahy lidovců Moravu definitivně zlikvidovat. Na první pohled se to zdá nelogické, když mají na Moravě zásadně důležitou podporu. Ale nějaký důvod bude, bohužel vůbec netuším jaký a oni se s ním nepochlubí. Přišli by o podporu části voličů a hlavně o eso v rukávu.

 5. Problém všech stran a i ostatní veřejnosti na Moravě, že se zatím dostatečně necítí být Moravany a moravská otázka není součástí jejich programů. Tedy nemělo by jít o moravskou otázku prvoplánově ale o “ dobře fungující stát “ “ daní země do pořádku“ nebo „ano, bude líp“ – to přece není nic proti ničemu. Návrat staletími prověřeného systému samosprávy by přivítali obyčejní lidé i v Čechách. Chybí v našich zemích elity, které by se hlásili k historii a tradicím. I na krajích a nejen na nich vidíme k jaké historii se ty naše současné elity hlásí.
  Ale co mě asi v současnosti nejvíce irituje je, jak nás všechny veřejnoprávní média oslovují Češi…

 6. Jinak co se týče nové diecéze ?? Jihlavské?? tak, toho se neobávám. Byla by malá a zbytečná a nemyslím si, že by mělo KDU na církev takový vliv. Máme dva arcibiskupy metropolity a tak to funguje stabilně.

 7. @Martin: Kéž byste měl pravdu. Ale když vidím jak se Duka rozdrapuje po Moravě a o Graubnerovi není slyšet (viz oslavy C a M 2013), tak nevím, nevím. Jestli je to servilnost k pražskému arcibiskupovi ještě z doby před obnovením moravské arcidiecéze? Fakt netuším, nejsu katolík. Kardinála na Moravě nemáme a je to prý z důvodu odporu v Čechách. Obávám se, že by si nechali vnutit i tu Jihlavskou diecézi.

 8. „Samosprávná Morava? Rozhodnout může referendum v roce 2016“ (.)

  Jen aby z toho náhodou nebylo fiasko. Podporu aspoň poloviny obyvatel Moravy jsme si ještě nezajistili, vizi, jak vlastně s tou samosprávou hodláme naložit, nemáme, ale už se hrneme do referenda. Takový postup se mně ale vůbec trochu nelíbí. Jediným kladem fiaska by mohlo být aspoň to, že se o věci začne mnohem víc společensky diskutovat, koneckonců spoustě lidí i na Moravě otázka postavení Moravy vůbec nepřijde na mysl, ale pochybuju, že to stojí za to.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s