Moravané na mapách z 19. století

Na cestě od moravského k českému…

Všeobecná představa lidí v České republice (a asi i jinde) je, že obyvatelé Moravy jsou odjakživa (či aspoň od dávných dob) Češi. Aspoň ve školách žáci nemůžou nikdy nabýt jiného názoru, protože o identitě obyvatel Moravy v žádné učebnici není ani slovo, avšak ani odborné historické publikace většinou tuto otázku nijak neřeší nebo právě naopak automaticky slovanské obyvatelstvo Moravy považují za Čechy. Ačkoli se nedá jednoduše a bezpochybně tvrdit opak, protože etnický vývoj Moravy byl složitý (v tomto ohledu Morava nemůže Čechám než závidět), přece jen po převážnou část dějin byli obyvatelé Moravy chápáni odděleně od Čechů. Pravda však je, že Moravané se zřejmě nikdy nevyžívali v dávání své identity na odiv, takže je bohužel nesnadné pro kterékoli období dějin najít nějaký jasný doklad pro moravskou identitu (tudíž je pak snadné Moravany šmahem přiřazovat k Čechům).
Doklad, který přináším v tomto příspěvku, je rázu obrazového, konkrétně mapového. V dnešních mapách, které zobrazují etnické poměry v (střední) Evropě či přímo v České republice pochopitelně Moravané nefigurují (výjimky jsou nečetné, překvapivě mezi nimi jsou i některé současné školní zeměpisné atlasy České republiky), dokonce i v dnešních mapách zobrazující historické poměry bývá Morava minulých staletí přiřazena k českému „etniku“. V mapách vzniklých v dřívějších dobách, v 19. století či i dříve, je tomu však poněkud jinak.
První příklad, který uvedu, je mapa v německém jazyce a nezaměřená prvotně na Moravu. Jde o národnostní mapu Rakouska z roku 1855, kterou ve Vídni vydala Císařsko-královská dvorní a státní tiskárna.
Pro nás nejzajímavější část této mapy je tato:

Moravané na etnografické kartě Rakouska

Na mapě, jak je z ní patrno, jsou jména národů psána velkými názvy a vidíme zde vedle Čechů („Čechen) i Moravany (Maehrer). (Jen zcela na okraj: v mapě nejsou jmenováni žádní Slezané.) Pravda je, že pro úplnost se musíme ještě podívat na legendu (vysvětlivky barev) na okraji mapy. Zde je:

legenda etnografické mapy

Podle legendy jsou Češi, Moravané a Slováci zahrnuti do jedné skupiny, jak je ostatně vidět podle barvy i ze samotné mapy. Nevím přesně, co přesně mínil vydavatel mapy shrnutím těchto tří pod jednu položku, ale shoduje se to s tehdejším míněním Čechů, že Češi, Moravané a Slováci jsou jeden národ a že mluví jedním jazykem; možná právě důraz na jazyk bylo to hlavní, čím se vydavatel řídil (z hlediska německy mluvícího jsou jazykové rozdíly mezi Čechami, Moravou a Slovenskem zcela srovnatelné s nářečními rozdíly uvnitř němčiny). Naznačovat něco může okolnost, že stejně jsou v mapě barevně sjednoceni i Chorvati a Srbové, kteří jsou v ní dokonce i pojmenováni jako Srbo-Chorvaté („Serbo Kroaten„).
Z předchozí mapy by však mohl být vyvozen jeden nesprávný závěr. Dodnes se v knihách historiků či jiných autorů dotýkajících se historie objevuje tvrzení, že udržování rozdílu mezi Moravany a Čechy vyhovovalo Němcům, slova některých autorů až vyvolávají dojem, že chtějí říct, že Němci rozdíl mezi Moravany a Čechy sami vytvářeli. (Určitým lidem z vídeňských vládních kruhů a koneckonců i radikálním Němcům na Moravě určitě nebylo po chuti jakékoli posilování českého národa, který se stále víc stával největším konkurentem Němců v Předlitavsku, takže by nebylo divu, kdyby se snažili jakémukoli spojení Moravy a Čech bránit, bylo by však hrubé zkreslení historické skutečnosti vysvětlovat moravskou svébytnost jako výsledek německé snahy oslabit Čechy, jak to nejeden čtenář zmíněných historických prací může vnímat.) Avšak Moravané jsou jmenováni zvlášť i na jiných mapách než německých. Příkladem může být mapa následující.
Autorem mapy je Pavel Josef Šafařík, slovensko-český slavista (mimochodem předseda Slovanského sjezdu v roce 1848). Mapa se jmenuje Slovanský zeměvid a Šafařík ji vydal roku 1842 jako volnou přílohu svého stěžejního díla Slovanské starožitonosti (1837).
Celá mapa vypadá takto:

Šafaříkův Slovanský zeměvid

Oblast střední Evropy zobrazuje Slovanský zeměvid takto:

střední Evropa v Šafaříkově Slovanském zeměvidu

I na Šafaříkově mapě vidíme Moravany vyjmenované zvlášť vedle Čechů (tedy něco, co na dnešních mapách vidět nelze). Pro úplné pochopení mapy opět musíme pohledět na vysvětlivky k mapě, v tomto případě k seznamu v mapě uvedených národů v pravém dolním rohu:

legenda Slovanského zeměvidu

Vidíme, že podobně jako na rakouské mapě výše jsou Moravané připojeni k Čechům, vlastně ještě o něco úžeji, protože Slováci jsou vyjmenováni zvlášť (to je vysvětlitelné tím, že Slovákům Šafařík přiřazuje samostatný jazyk, jak lze v mapě vidět tečkovanou čarou mezi Moravou a Slovenskem jakožto jazykovou hranicí).
V etnografických mapách Rakouska-Uherska vydaných koncem 19. století a později už v legendách map bývají jmenováni jen Češi (a Slováci často, byť ne vždy, zvlášť zcela jinou barvou) a slovanštní obyvatelé Moravy bývají přiřazeni k Čechům. Ze dvou dokladů, které jsem uvedl se dá vyvodit následující: V době kolem poloviny 19. století ještě nebylo možné jen tak slovanské obyvatele Moravy označit za Čechy. To ukazuje na to, že svébytnost Moravanů ve vztahu k Čechům ještě v té době byla vnímána docela silně, a je to přinejmenším dokladem, že v předcházející době (desetiletích, staletích) Moravané nebyli přiřazováni k Čechům. Avšak obě uvedené mapy zároveň neukazují Moravany zcela oddělené od Čechů (či Slováků), zvlášť Šafařík je s nimi spojuje, zdá se, do jednoho celku. Jak první tak druhá mapa tedy zřejmě zachycují přechodné období mezi čistě moravským a nově českým povědomím moravských obyvatel, tedy období, v němž už Moravané cítili svou přináležitost k Čechům, ještě však jim (i ostatním) připadalo nepatřičné nazvat se Češi (odtud také podtitulek tohoto článku). Na druhou stranu však tyto mapy můžou být vnímány i jako doklad toho, že česká identita Moravanů v minulosti nebyla zdaleka tak samozřejmá jako dnes.

Advertisement

14 thoughts on “Moravané na mapách z 19. století

 1. > Velké ČeskoVelké Česko? Česká identita Moravanú je dnes už samozřejmostí? Proč teda psat o Moravanech? Dovolil bych si navrhnout přejmenovat tento blog v souladu s nejnovějšími skutečnostmi. Současný název je zbytečně provokující a zmatečný.

 2. > [1]"Česká identita Moravanú je dnes už samozřejmostí?"-Pro většinu obyvatel Moravy bohužel ano. Jen málokoho na Moravě napadne, že by mohl nepatřit do rámce českého národa. Pro mě ne, ale pro tyto lidi je jejich česká národní příslušnost samozřejmá, přes všechno o moravských specificích, co se jim kdy doneslo. Teprve až takové myšlení bude překonáno, můžeme říct, že samozřejmost české identity Moravanů je nesmysl.

 3. >Šafárik v tom mal jasno. Napr :Illyrové =a Srbovéb Chorvátic Slovenci č. KorutanštíLužičané = a Hornolužičanéb DolnolužičanéZaujímavé je to, že Slováci sú uvedení pod písmenom "b".Rovnako s odsadením sú uvedení i Moravané, Česi však nie.Takže táto skupina pozostáva iba z 2 národov:- Moravané ( hoci sú tu uvedení bez písmena "a" ),- Slováci (uvedení sú už pod písmenom "b" )."Čechové" teda podľa toho predstavovali iba politickú kategóriu, nie samostatný národ. Podobne ako neboli národom "Illyrové", ale Srbové, Chorváti a Sloveni č. Korutanští.

 4. > [6]Pokud jste tím odkazem chtěla něco říct, neměla jste se ostýchat a měla jste to rovnou napsat. Co s pouhým odkazem bez komentáře?

 5. > Češi a Moraváci jak jsem je poznal za celý životVážení,pocházím ze Znojma,asi 15 let jsem žil v Brně na Křenové ulici,rok jsem bydlel v Ostravě,asi dva roky i s vojnou na Slovensku,skoro 5 roků jsem žil a pracoval v Praze,pobýval jsem hodně často v Německu i v Rakousku,němčinou hovořím,43 let už žiju v Šumperku,z toho je zřejmé,že jsem už starý muž a řeknu vám co jsem vypozoroval za ten život.Češi Moravákům do očí nikdy přímo nic hanlivého neřeknou, ale považují je vždycky za trošičku méněcenné.A je to národní povahový rys český neříkat nic přímo, oproti přímým moravákům.Když češi mluví o moravákovi vždycky řeknou,ten je =odněkud= z Moravy, jako kdyby Morava byla bůhvíkde.Vyslechl jsem tak mnohokrát čechy,kteří nevěděli,že su moravák.U čechů je všechno otázka racionality,pragmatičnosti i vztah k moravě.Oni vědí,že ji potřebují,je to nepřímá česká kolonie.Ne nadarmo říkal Žirinovskij v r.92,když se odtrhovalo Slovensko,Češi moc nevyskakujte nebo příjdete i o
  Moravu.Samozřejmě,že to ty silné národy tak berou,že Morava je něco co Čechům patří a oni se toho dobrovolně nevzdají,to by muselo přijít k novému mocenskému dělení.Národní povahový rys Moraváků je trochu větší díl emocionality,nejvíce emocionality v povaze mají Slováci.Pro praktický život je bohužel nejvíc potřeba racionalita,té mají mnohem více např.Němci ale nejen ti.Tím nechci naznačit,že mají Moraváci držet hubu a krok ale neměli by přemýšlet o nějakém Moravském státě,tím jenom tříští své síly.Měli by si uhájit svoje ve společném státě s Čechy a neztratit alespoň povědomí,že jsou Moraváci a že jsou opravdu trochu odlišní od Čechů.Nemyslete i Němci ten rozdíl mezi Čechy a Moraváky cítí,měl jsem 17 let za manželku Němku tak to vím docela přesně.Když se budou chtít Moraváci veřejně cítit Moraváky tak jim v to nikdo nezabrání ani Češi, ale musí chtít.A pro praktický život na Moravě je nezbytný celomoravský,zastřešující,samosprávný orgán, na který Češi nikdy dobrovolně nepřistoupí ale o který musí Moraváci
  neustále usilovat,je to pro ně otázka života nebo smrti,bez něho totiž Morava pomalu umře.A že pomalu umírá to je přece úplně jasné.To je to co jsem ve svém životě vypozoroval.Viktor Dubský.

 6. > [9]To je velice zajímavý postřeh. Pro mě zejména to, že Němci odliší Moravany od Čechů.

 7. DěkujiTo, že někdo vyhledá a zveřejnění tyto materiály obdivuji a děkuji. Jinak mám postřeh od své kolegyně, která je Ruska. Vystudovala v Moskvě matematiku a fyziku, ve 29 letech se vdala za Moraváka a žije v Brně. Ona sama vnímá rozdíl mezi Moravany a Čechy, pracovala v naší republice jako geofyzik dalších 20 let a v jiném povolání ještě dalších 10 let a má jedno syna, občana ČR. Myslím tedy, že má dostatek dojmů z naší republiky i nadhled příslušníka jiného národa. Ona sama tvrdí, že Moravané jsou úpřímnější, dobrosrdečnější a na rozdíl od Čechů i pohostinnější. Nelze to jistě považovat ze exaktní posouzení, ani tak nelze pohlížet na jednotlivé příslušníky českého či moravského národa, ale určité měřítko to přece jen je.

 8. ŠafaříkKonec článku na mě dělá dojem, že Šafařík se osobně ztotožnil s myšlenou jeden jazyk, jeden národ. Tento názor byl však později překonán (Rakušané nejsou Němci atp.)Jeho názor mohl být ovlivněn tehdejším, do určité míry módním názorem přijímaným spíše ve vzdělanějších vrstvách. Nic to ale nevypovídá o tom, jak to tehdy cítili obyvatelé Moravy. Jsem přesvědčena, že mezi obecným lidem a touto vrstvou většinou skutečně českou (z Čech), mohl být nejen názorový, ale i časový posun. Pokud se Moravané obecně začali cítit časem spíše Čechy, mmj. i proto, že jim to bylo touto vzdělanější českou vrstvou často prezentováno, bylo to jistě až za mnoho desetiletí poté a navíc to nemuselo být ani obecně, tedy veškerým moravským slovanským obyvatelstvem přijato za své. Vzpomínám si na svou babičku, narozenou ke konci 19. století. Považovala se sice za Češku, ale o své sousedce, se kterou moc dobře nevycházela říkala "No jo, to je Češka a Češi jsou falešní". To
  znamená, že pociťovala rozdíl mezi sebou a Češkou pocházející z Čech. Tedy jakési reziduum příslušnosti k Moravskému národu, nebo přinejmenším pociťovaný rozdíl mezi ní, pocházející z Moravy a Čechy z Čech, u ní byl. Jistě nebyla jediná.

 9. Falešná ČeškaNa tom něco bude, můj děda mi nedávno, když si stěžoval na to, že ho sousedka pomlouvá, říkal něco v tom smyslu, že "její matka byla z Čech, že to byla taková falešná Češka, jak vždycky zpívala, asi jí něco v těch genech zůstalo". Nevím, jestli se z toho dá něco usuzovat, minimálně, že v tomto přirovnání "falešní Češi/falešní jako Češi" se pohled na Čechy jako na "ty za kopečkama" uchoval.I když dá se to vysvětlovat i přijetím dvojího významu tohohle slova – třeba když jsem byl malý, tak mi např. mamka o některých slovech říkala "To říkají Češi" – z kontextu bylo jasné, o koho jde, i když sama sebe považuje za Češku.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s