Přijetí podoby moravského erbu v roce 1848

Z jednání zemského sněmu

Když byl v revolučním roce 1848 podle nových demokratických zásad zvolen na Moravě nový zemský sněm (ten předchozí nebyl volený), jedním z úkolů, do kterých se pustil, bylo i přijetí nové zemské ústavy. Sněm utvořil ústavní výbor a pověřil jej vypracováním návrhu. Návrh byl pak přednesen všem poslancům zpravodajem výboru Petrem rytířem Chlumeckým a ve třech čteních schválen. Ústava sice nevstoupila v platnost, neboť jak známo, revoluce byla v Rakousku poražena a vítězné konzervativní síly v čele s novým císařem Františkem Josefem I. nebyly ochotny připustit demokratizaci ani na celoříšské ani zemské úrovni. Přesto je však návrh této ústavy zajímavý, protože on sám a hlavně jeho projednávání umožňuje nahlédnout do myšlenek tehdejších zvolených představitelů Moravy. O projednávání ústavy a vůbec o jednání sněmu víme, neboť o něm přinášel pravidelné zprávy Moravský sněmovní list. Mě v něm mimo jiné zaujala zpráva ze zasedání 14. srpna, kdy se podruhé projednával ve druhém čtení návrh ústavy a došlo i na otázku erbu země. Právě tehdy poprvé došlo k uzákonění zlato-červené orlice, třebaže ústava nakonec nevstoupila v platnost. Pozoruhodné je zejména to, že o barvách orlice nebylo mezi poslanci vlastně žádného sporu. Níže je (do dnešní češtiny převedený) přepis jednání o zmíněné otázce, jak ho otiskl Sněmovní list:

Nato přikročil Zemský sněm k dalšímu projednávání návrhu ústavy, který na zasedání 12. srpna dospělo k §3 včetně. Rytíř Chlumecký přednesl … §5:
Země moravská podrží svůj dosavadní znak jako zemský znak: V modrém poli zlatě a červenou barvou šachovaného korunovaného orla.
Poslanec Cibulka navrhl také přijmout zde ustanovení o zemských barvách, neboť zvláštnost země to vyžaduje. Zemské barvy „zlatá a červená“, ačkoli se zakládají na privilegiu císaře Fridricha ze 7. prosince 1462, jsou jednou stranou kritizovány a popírány, a protože se na tyto barvy pojí pěkné vzpomínky, neboť byly zemi uděleny za její prokázanou statečnost. Přijetí tohoto dodatku se dále jeví tím nezbytnější, když brněnská Národní garda na svých kokardách přijala stejné barvy jako národní barvy. Navrhuje proto následující dodatek: Barvy země jsou zlatá a červená.
Poslanec Čambala podporuje tento návrh, aby napříště na všech vyobrazeních, erbech a na všech zemských záležitostech byly užívány pravé zemské barvy.
Poslanec Fux si jen přeje jinou stylizaci §5, a sice:

Země moravská podrží svůj dosavadní znak jako zemský znak, totiž v modrém poli zlatě a červenou barvou šachovaného korunovaného orla.
Poslanec doktor Friedl přidal doplnění: vpravo hledícího orla.
Rytíř Chlumecký přijal tuto stylistickou změnu.
Poslanec Chlumský poznamenal, že skutečné původní zemské barvy byly červená a bílá a že pozdější červeno-zlatá byla udělena stavům a ne zemi, na což však předsedající odvětil, že podle listiny privilegia císaře Fridricha byly barvy červená a zlatá uděleny zemi.
V hlasování byl §5 schválen velmi velkou většinou v následujícím znění:

Země moravská podrží svůj dosavadní znak jako zemský znak, totiž: V modrém poli zlatě a červenou barvou šachovaný vpravo hledící korunovaný orel. Zemské barvy jsou zlatá a červená.

Na co právě uvedené věty ukazují? Zejména na to, že není pravda, že by zlatá (žlutá) v šachování moravské orlice byla symbolem němectví, jak se dnes často píše (a to dokonce i v odborných kruzích). Na druhém, demokraticky voleném sněmu roku 1848 byli zastoupeni poslanci obou zemských jazyků (českého i německého), avšak při projednávání otázky erbu země nikdo nevystoupil s námitkami podloženými národnostně. Myšlenku (či spíš smyšlenku), že zlatou/žlutou do moravských symbolů prosazovali moravští Němci, je tedy nutno zavrhnout jako neoprávněnou.

Advertisement

8 thoughts on “Přijetí podoby moravského erbu v roce 1848

 1. > Skvěléčekám příští o vlajce.Rozumím-li tomu dobře, tak malý znak 1.republiky mluvil o českém království, kterému vládne nějaký Slovák?Jak by se správně četl dnešní znak ČR ?

 2. >"Jak by se správně četl dnešní znak ČR ?"-Že jde o stát skládající se z Čech, Moravy a Slezska, což samozřejmě není pravda. ČR se dnes rozkládá na území, kde dříve byly Čechy, Morava a Slezsko, ale neskládá se z nich. Skládá se ze 14 krajů, což se kreslí na všechny možné mapy.

 3. >Vážení přátelé,vítám plodnou diskusi k moravským symbolům. Dovoluju si v této souvislosti doporučit usnesení, jež MaSIC (Moravské a slezské informační centrum) přijalo snad před deseti lety. Jsou-li uváděny národy, země, či obdobná přídavná jména, jsou Morava, Moravané, Moravský (á, é) atd uváděny vždy jako prvé. Tedy např.: Morava, Slezsko a Čechy, Moravané a Češi, Moravský a český apod.Podobně, jako Angličani uvádí všechno anglické s velkým počátečním písmenem, MaSIC tehdy doporučil stejnou praxi i u přídavných jmen Moravský, Moravská, Moravské atd.S pozdravem Josef Pecl

 4. > !!!Josefe!Ani MaSIC nemůže jít proti pravidlům českého pravopisu. Pokud se nejedná o vlastní jmého, název atd., je z hlediska gramatiky moravský,-á,-é normální adjektivum a jako takové ho píšeme s malým m. Angličané nechť si píšú jak chcú! Mařa

 5. Vážení Moravané.Mám dvě poznámky.Ta prvá je psaní slova Morava-ský-n-ka-é…usnesením naší vrcholné společnosti jsme se shodli ve slově Morava -ský-n-ka-é psát vžy písmeno velké.Proč? Nejsme poddaní nějakých českých vědců jako národ druhořadý! !
  Druhá otázka symboly.První je dvobarevná vlajka doplněna srtakatou orlicí.Není to heraldicky v pořádku mělo by se jednat o symbol Jižních Slovanů. Tolerovat se to dá.

  také.Neodporuje to žádné zásadě.Znak orlic je v pořádku.Horší problém je hymna.Shodli jsme se

  že hymnus ,,Kdos Moravan..“,je strašně a)nemelodický,b)špatně spívatelný,c)neskutečně dlouhý

  d)špatně zapatovatelný.Proto navrhujem pro zvážení tyhle skladby.:Zachovej nám Hospodine,Tobš Bože blíž,

 6. Také jako píseň hymus byl vybrán – ,,Hej Slované“,Tobě Bože blíž,Zachovej nám Hospodine,Rakouská hymna,pochod Varšavianka,pochod Slovanů(prašanie Slavjaniky),Morava moje domovina překlad Mähren ist mein hetmatland……….

 7. K tématu současný znak České republiky.Ústava praví:ČR se skládá ze tří národů…mající stejná peáva a postavení………..Znak o dvou lvech Saských králů a dvou knížecích rodů,pvažuji s prominutím za pitomost.ČZ se jedná o FEDERACI proto stejné symboly Morava orel strakatý jižní,Slezko orel černý ,češi jsou národem Německým Moravany podmaněným si zachovají svého Jindřichovského lva.Ale jednoho.

 8. Poznámka -Morava má vlastní jazyk:Horno Moravský,(Haná)Dolno Moravský (Slovácko)Podhorský (Moravská vysočina),Sudetský (Šumpersko a Jesenicko)Brněnský (hantec) NEJSME POVINI PŘIJÍMAT SLENG PRAŽANŮ!To nemluvím o tradici Moravy hovořit Německy.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s