NÁROD SOBĚ! Který? No přece český. Kde? No přece na Moravě

Základní kameny pro stavbu nové Národní knihovny v Praze

Čtenáři těchto stránek určitě vědí, že se neztotožňuju s názorem, že moravský národ už existuje, nanejvýš můžu říct, že je ve fázi vznikání. Na Moravě je pořád ještě jedinou běžně přijímanou veřejnou představou, že Morava je součást češství, a tudíž se lidé na Moravě v drtivé většině chovají jako příslušníci českého národa. Zatímco je těžké narazit na nějaký případ toho, že se lidé (vědomě) chovají jako příslušníci moravského národa, příkladů opačných – tj. že se lidé na Moravě chovají jako příslušníci českého národa – je možné shromáždit značné množství. Zrovna dnes jsem v televizním zpravodajství slyšel o takovém případu a zrovna velmi symbolickém: v Praze má být postavena nová budova Národní knihovny a ačkoli se budova ještě nezačala stavět, od dárců už se v Praze shromažďují základní kameny. Připomíná to slavnostní pokládání základních kamenů Národního divadla v 19. století, což v televizi též připomněli. A kdože to vlastně ty základní kameny daroval? Kromě několika soukromých osob či
spolků to byli především knihovníci. Většina z nich uspořádala 22. září už v roce 2006 slavnost s názvem Národ sobě II a jednotlivé knihovny či skupiny knihoven slavnostně předaly své základní kameny (o čem informovala televize dnes, bylo předání dalšího základního kamene od soukromého spolku). A které knihovny zastupovaly onen národ? Byly to:
# Regionální organizace SKIP 10 – Knihovníci Moravskoslezského a Olomouckého kraje
# Městská knihovna Český Těšín
# Městská knihovna Třinec
# Moravská zemská knihovna Brno
# Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově, Regionální pobočka SKIP – Jihomoravský kraj
# Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Uherské Hradiště
# Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku
# SKIP regionu 08 – Východní Čechy
# Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
# Krajská knihovna v Pardubicích
# Knihovny kraje Vysočina
# Knihovny Jihočeského kraje
# Knihovny Plzeňského kraje
# Střední odborná škola prof. Švejcara Plzeň
# Městská knihovna v Praze
# Jazzová sekce
# Společnost za obnovu nesmrtelnosti Jaroslava Haška
# Nezávislí demokraté
# Městská knihovna Sokolov, Sokolovská uhelná, a.s. – divize Jiří, SKIP Karlovarského regionu
# Krajská knihovna Karlovy Vary, Hydrogeolog RNDr. Tomáš Vylita, Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád
# Městská knihovna v Chebu
# Regionální organizace SKIP 06 Ústeckého kraje, Knihovníci Ústeckého kraje
# Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou
# Knihovna regionálního muzea v Teplicích
# Krajská vědecká knihovna Liberec, Regionální organizace SKIP Libereckého kraje
# Pobočka Krajské vědecké knihovny Liberec ve Vesci, občané Vesce, Doubí, Pilínkova a Vochlice
# Městská knihovna Antonína Marka Turnov
# Městská knihovna Semily
# Knihovny Českolipska
# Knihovny a knihovníci Středočeského kraje
# Přírodovědecká fakulta UK – Středisko vědeckých informací, Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
# Knihovna Národního zemědělského muzea
# Knihovna Geologického ústavu AV ČR
# Spolek Balvanů českých – kámen byl předán dodatečně
# Obecní úřad Louňovice pod Blaníkem – kámen byl předán 4. října 2007
# Obec Radslavice – kámen byl předán 4. března 2008
# Vládní rada SRN pan Manfred Motel – barokní cihla z tiskárny postavené v Berlíně pro komunitu českých exulantů v roce 1737 byla předána 3. května 2008
# Esperantisté ČR – kámen byl předán 13 května 2008
Takže je zcela zjevné, že lidé na Moravě jsou pohotově připraveni manifestačně (slavnostně) prokázat svou příslušnost k českému národu. Ale vyskytují se podobné projevy příslušnosti k moravskému národu? Moravská Národní knihovna se samozřejmě nestaví (a ani v brzké době stavět nebude), ale kdyby někdo její stavbu vyhlásil (a přislíbil na ni peníze), všiml by si toho vůbec někdo? Sice si kdekdo může po libosti žonglovat spojením „moravský národ“, ale než se na Moravě kdy dočkáme prvního „národ sobě“, bude to ještě (dlouho?) trvat.

10 thoughts on “NÁROD SOBĚ! Který? No přece český. Kde? No přece na Moravě

 1. Zajímavé. Ale ostatně i pod Národním divadlem v Praze jsou z dvaceti základních kamenů čtyři z Moravy (Radhošť, Hostýn, Buchlov, Podivín).

 2. „i pod Národním divadlem v Praze jsou z dvaceti základních kamenů čtyři z Moravy“ – to pochopitelně proto, že české národní hnutí už v té době na Moravě bylo rozšířeno.

 3. Jen lehce bych s Vámi zapolemizoval. Myslím,že moravský národ existoval a existuje. To, že se však navenek nijak neprojevuje je druhá věc.Zatím neměli lidé potřebu nějak veřejně své moravanství ventilovat.A to že nějaké instituce či firmy z Moravy dávají kameny na českou národní knihovnu v Praze je zas něco jiného.Pokud se nepletu, tak k moravské národnosti se naposledy hlásilo necelých 400 tisíc lidí. Při počtu lidí žijících na Moravě, osobně si myslím, že to bude hodně přes 3 miliony, pak vychází poměr více než 7:1 pro Čechy žijící na Moravě vůči Moravanům. Očividně tak nikdo z funkcionářů vyjmenovaných institucí k Moravě vztah nemá, případně pokud ano, považuje ji pouze za českou východní provincii, sebe za Čecha a instituci kterou zastupuje a za kterou rozhoduje, za Českou.

 4. ◉ Existence moravského národa„Myslím,že moravský národ existoval a existuje. To, že se však navenek nijak neprojevuje je druhá věc.-A neprotiřečí si to? Já mám za to, že lidé musí dávat svou příslušnost k národu, k němuž se cítí patřit, nějak veřejně najevo. Pasivní národ podle mě nemůže existovat. V přednárodních dobách bylo běžné, že spousta lidí věděla nanejvýš ve které zemi žijí a kdo je jejich panovník a tak prožili celý život, aniž by cítili sounáležitost k nějakému většímu celku. V dnešních národech se vyžadují národní rituály jako utvrzení národní existence, a v tom je právě ta potíž – moravské národní rituály na Moravě zrovna nepřebývají, zato české mají účast lidí z Moravy zaručenou.

 5. No myslím, že si to neprotiřečí. Osobně se k Moravě a moravanství hlásím. Musím však z osobní zkušenosti říct, že lidi na to pohlíží trochu se strachem.Většina to považuje za jakousi separatistickou, téměř s terorismem hraničící záležitost, jdoucí proti „tzv. přirozenému běhu věcí“ tedy sjednocující se Evropě a evropanství. To vše po důkladné mediální přípravě naší byrokracie a většinových médii.Část lidí se Vám rovnou vysměje, případně to vlastně ani nechce řešit.Nedivím se proto, že část lidí má strach z výsměchu, část obzvlášť pokud něco takového prohlásíte v Čechách dokonce z nevraživosti vůči vám. Lidi prostě nebyli donuceni okolnostmi postavit se jednoznačně na jednu či druhou stranu a šalamounsky se označují za Moravany, ale ještě i za Čechy, když už žijou v té České republice a mluví „česky“.Vzhledem k tomu, že žiju na Severovýchodní Moravě, vidím kolem hodně lidí kteří vlastně ani neví k čemu se hlásit.Ve
  škole nám všem vždycky vtloukali, že sme Čechoslováci/Češi. Spousta lidí je ze smíšených rodin, kdy prarodiče byli Němci, Poláci, Moraváci, Slezani či Slováci nebo Češi a to v různých poměrech namixování těchto všech národnosti. Lidi se pak hlásí zrovna k té národnosti, která má momentálně více sympatií.A v neposlední řadě je na Moravě ,,trochu problém“ v silné krajové patriotičnosti. Každý ví odkud je. Že je z Valašska, Hané, Moravského Slovácka, moravského cípu Lašska, atd. A to je pak pro něho podstatnější než celomoravská identita, když jí úspěšně nahrazuje identita česká. Ale je opravdu směšné slyšet, když někdo řekne, že je Valach ale přitom Čech, protože pokud se nepletu, tak Valaši do Čech nikdy nedošli, a pokud by se tedy mohli hlásit k jiné národnosti než k moravské, tak pak k ukrajinské nebo rumunské.Proto je myslím třeba ocenit, že při posledním sčítání lidu našlo odvahu přihlásit se k moravské národnosti těch necelých 400.000 lidí.A podle mě, i kdyby to bylo
  jen 100.000 lidí, na malý národ to může stačit. Lepe být malý ale hrdý národ, než velký a tupý.

 6. Tvrdit, že moravský národ je po tisíci sto letech ve fázi vznikání, je příznak omezeně modernistického myšlení.

 7. ◉ k předchozímu komentářiDovolte, abych s vámi polemizoval. Národ není do lidí biologicky vestavěn, aby si jej lidé stále nosili s sebou bez ohledu na stav vztahů mezi sebou. Národ je právě druh vztahů mezi lidmi, je to druh uvědomění určité skupiny lidí, že patří k sobě, a – což opakovaně zdůrazňuju – chování se podle toho. Národ nemůže existovat, pokud si jeho členové svou příslušnost k němu neuvědomují. Pokud bychom uvažovali zda existoval moravský národ před dejme tomu rokem 1870, pak by nebylo těžké to připustit, ale během 20. století nastala tak silná změna v postojích lidí obývajících kus zemského povrchu zvaný Morava, že dnes už je potřeba velmi silné dávky odvahy tvrdit, že za současné situace moravský národ nezpochybnitelně existuje. Pravda je, že jsem mohl v článku napsat, že nyní probíhá znovuvznikání či obnova, to však nic nemění na skutečnosti, že nyní moravský národ není. Nedávno jsem četl, že každý národ po určitém čase svého vývoje usiluje o
  vytvoření vlastního státu nebo aspoň vlastní autonomie. Jistěže, takové úsilí na Moravě je, ale zatím nemá vliv na obecné smýšlení. V současné době jsou lidé na Moravě ještě myšlením spjati s českým národem a českým státem a zatím na tom nechtějí nic měnit.

 8. ◉ 1x k předchozímu, 1x technická1) Technická:—tyto řádky jsou v základních kamenech 2x# Regionální organizace SKIP 06 Ústeckého kraje, Knihovníci Ústeckého kraje# Regionální organizace SKIP 06 Ústeckého kraje, Knihovníci Ústeckého kraje—2)K dalšímumoravákovi: „…silná změna v postojích lidí obývajících kus zemského povrchu zvaný Morava, …“ byla do značné míry způsobena vnějšími okolnostmi, které lze identifikovat jako centralistickou mediální kampaň, vedenou na všech frontách zejména zarytým ignorováním všeho moravského a násilným rozšiřováním pojmu „Čechy“ na území celé České republiky, což se obzvláště daří používáním fuj patvaru „Česko“.

 9. ◉ fotbalové euroTeď v době fotbalového mistrovství a hromadných poutí lidí z Moravy na stadiony s českou vlajkou a skandováním „Češi, do toho!“ případně ještě hromadnějším děláním téhož před obrazovkami na Moravě je dost troufalé tvrdit, že moravský národ existuje.

 10. ◉ fotbalOno se snadno řekne, že moravský národ vždy existoval a existuje stále, ale fakt je, že takové orgie moravanství, jaké jsou dnes orgie češství při fotbalu, na Moravě nikdy nebyly. Pokud v minulosti bylo moravanství, bylo takové skromné a nenápadné; naopak dnešní češství na Moravě je hlučné a nepřehlédnutelné. No, fakt se divím tomu, kdo je optimista.

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s